top of page

Om ISTDP

ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy) är en affektfokuserad psykodynamisk terapi som hjälper människor att möta det som de tidigare undvikit, det kan vara svåra känslor av ilska, sorg eller kärlek, eller att följa sin egen vilja och se till sina egna behov. Alla gör vi saker för att undvika smärta, som att dra oss undan andra eller prata fortare när vi blir nervösa men ibland kan de saker vi gör skapa ett större lidande i våra liv. Om vi blir så självkritiska bland andra att vi isolerar oss kommer vi att bli ensamma, även om det är just det vi är rädda för. Om vi har svårt att berätta vad som är viktigt för oss, kommer vi inte att komma andra nära. Om vi ignorerar våra egna behov och bara fokuserar på andra, kommer vi inte att få det liv vi vill ha. Vi blir kanske istället utmattade eller stressade.

Att gå i ISTDP innebär att ta sig själv på allvar, att möta sig själv, men också att komma närmare andra människor och få ärligare relationer. I ISTDP utgår patienten och terapeuten från nuet och de känslor som dyker upp och vad patienten gör för att försvara sig mot dem. Man arbetar alltid tillsammans och det är alltid patientens val som styr terapin. Detta är viktigt, eftersom det kräver mod att möta det man tidigare undvikit, och eftersom man behöver stöttning i att bryta dåliga mönster. Därför är terapeuten ständigt utmanande mot försvaren, men empatisk till den smärta patienten upplevt. Tillsammans försöker patienten och terapeuten att gå till botten med vad det är som skapat dessa plågsamma mönster och hur patientens kan komma vidare i sitt liv.

ISTDP har ett växande forskningsstöd och terapiformen kan skapa stora förändringar för den patient som är motiverad.

Läs om behandlingsupplägg här >

bottom of page